۰۹:۱۷ ق.ظ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
.: منوی اختیارات :.
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
معرفی آموزشگاه
چارت آموزشی
معـرفی اساتید
ارتباط با آموزشگاه
گالری تصاویر آموزشگاه
سیستم اعلام نمرات
.: ورود اعضاء :.
نام کاربری: 
کلمه عبور: 
 
.: عناوین خبرها  :.
» آغاز ثبت نام ترم پاییز 94

» آغاز ثبت نام ترم تابستان 94

»

» برگزاری جلساتFree Discussion

»

» برگزاری جلساتFree Discussion

» برگزاری دوره های IELTS

»

»

»

» مكالمه فشرده

» برگزاري دوره هاي خوشنويسي(خط لاتيني)

»

»

»

» فعاليت آموزشگاه

» آموزش قرآن به زبان انگليسي

»

»

» تست خبر فايل

»

» WellCome

.: طراح سایت  :.
علیرضا قره خانی
Ghareh.ar@Gmail.com
Ghareh_ar@Yahool.com
 .: معرفی اساتید  :.
نام :
نام خانوادگی :
میزان تحصیلات :
محل اخذ مدرک :
سال شروع فعالیت : رزومه فعالیت ها
نام : Sona
نام خانوادگی : Porghaz
میزان تحصیلات : ليسانس مترجمي زبان
محل اخذ مدرک : پيام نور گنبد
سال شروع فعالیت : 1385 رزومه فعالیت ها
نام : Leila
نام خانوادگی : Hashemi
میزان تحصیلات : ليسانس مترجمي زبان
محل اخذ مدرک : رشت
سال شروع فعالیت : 1385 رزومه فعالیت ها
نام : Hamed
نام خانوادگی : Hivechi
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : شیراز
سال شروع فعالیت : 1388 رزومه فعالیت ها
نام : Elham
نام خانوادگی : Rajabi
میزان تحصیلات : ليسانس
محل اخذ مدرک : پيام نور گنبد
سال شروع فعالیت : 1388 رزومه فعالیت ها
نام : Farhad
نام خانوادگی : Ziaiifar
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : تهران
سال شروع فعالیت : 1389 رزومه فعالیت ها
نام : Elahe
نام خانوادگی : khaleghi
میزان تحصیلات : ليسانس مترجمي زبان
محل اخذ مدرک : دانشگاه پيام نور
سال شروع فعالیت : 1389 رزومه فعالیت ها
نام : rabee
نام خانوادگی : onagh
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : دولتی اصفهان
سال شروع فعالیت : 1390 رزومه فعالیت ها
نام : fateme
نام خانوادگی : kohestani
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1390 رزومه فعالیت ها
نام : فاطمه
نام خانوادگی : کوهستانی
میزان تحصیلات : کارشناسی
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1391 رزومه فعالیت ها
نام : atefeh
نام خانوادگی : jafar zadeh
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1391 رزومه فعالیت ها
نام : Masoumeh
نام خانوادگی : Baee
میزان تحصیلات : ليسانس
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1391 رزومه فعالیت ها
نام : Manizheh
نام خانوادگی : Mohammadi
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : تهران
سال شروع فعالیت : 1391 رزومه فعالیت ها
نام : zahra
نام خانوادگی : faramarzi
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : تن کابن
سال شروع فعالیت : 1391 رزومه فعالیت ها
نام : Golsan
نام خانوادگی : Gooklani
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : تهران
سال شروع فعالیت : 1392 رزومه فعالیت ها
نام : Halime
نام خانوادگی : Ataby
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1392 رزومه فعالیت ها
نام : sona
نام خانوادگی : zahiri
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1393 رزومه فعالیت ها
نام : AYSHEH
نام خانوادگی : Vejdani
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : اصفهان
سال شروع فعالیت : 1393 رزومه فعالیت ها
نام : Alieh
نام خانوادگی : Zeitunli
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : گرگان
سال شروع فعالیت : 1393 رزومه فعالیت ها
نام : saeide
نام خانوادگی : Niazi
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : گرگان
سال شروع فعالیت : 1393 رزومه فعالیت ها
نام : Rashin
نام خانوادگی : Amin eslami
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : پیام نور
سال شروع فعالیت : 1393 رزومه فعالیت ها
نام : Amaneh
نام خانوادگی : Amani
میزان تحصیلات : لیسانس
محل اخذ مدرک : دانشگاه پیام نور گنبد
سال شروع فعالیت : 1394 رزومه فعالیت ها
نام : mitra
نام خانوادگی : Aalizade
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 1396 رزومه فعالیت ها
نام : sara
نام خانوادگی : ahmadi
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان
محل اخذ مدرک : مازندران
سال شروع فعالیت : 1396 رزومه فعالیت ها
نام : Farzaneh
نام خانوادگی : Rajablou
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : مشهد
سال شروع فعالیت : 90 رزومه فعالیت ها
نام : Elahe
نام خانوادگی : Ghare sefloo
میزان تحصیلات : فوق ليسانس
محل اخذ مدرک : تهران
سال شروع فعالیت : 90 رزومه فعالیت ها
نام : Halime
نام خانوادگی : Atabai
میزان تحصیلات : ليسانس
محل اخذ مدرک : گنبد
سال شروع فعالیت : 92 رزومه فعالیت ها
نام : neda
نام خانوادگی : rahi
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
محل اخذ مدرک : گرگان
سال شروع فعالیت : 94 رزومه فعالیت ها
  
تمامی حقوق برای  آموزشگاه زبان انگلیسی دخترانه آذر  محفوظ می باشد